เทิดพระเกียรติ ในหลวงฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด นำโดย ผู้จัดการ มะลิ  เจริญทรัพย์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ร่วมปล่อยปลาในสระน้ำหลังสหกรณ์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี
 
 
 
 
 
 
 

 
Current Pageid = 507