:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 พ.ค. 2560

 
สมาชิก
6,241
ราย
สมทบ 685 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
131.51
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,694.04
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
8,912.81
ล้านบาท
เงินรับฝาก 2,533.99 ล้านบาท
รายได้ 262.90 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 1
 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 2
 
 
เดือน  มิถุนายน 2560
ยอดสมาชิกสมาคมฯ รวม 5,100 คน
 - สมาชิก (ปกติ)                     4,664 ราย
 - สมาชิก(คู่สมรส)                      342 ราย
 - สมาชิกบุคคล                            54 ราย
 - สมาชิกวิสามัญ                          40 ราย 
               
   
เดือน  มิถุนายน 2560 
ยอดสมาชิกสมาคมฯ รวม 4,390 คน 
 - สมาชิก (ปกติ)                      2,965 ราย
 - สมาชิก(คู่สมรส)                       312 ราย
 - สมาชิกบุคคล                             48 ราย
 - สมาชิกครอบครัว                   1,065 ราย 
  
 
มีผู้เสียชีวิต 3 ราย
 รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน มิถุนายน 2560
      สมาชิก(สามัญ       3 ราย
      สมาชิก(บุคคล)        - ราย
      สมาชิก(คู่สมรส)       - ราย
    
 
เงินสงเคราะห์ศพรายละ  254,450.- บาท 
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 3 ราย
เป็นเงิน  763,350.- บาท
1. นายเฉลิม  สงวนพรรค  02289
    สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
2. นายวีระ  มนปราณีต  02952
    สาเหตุ โรคชรา
3. นายทิม  โตโสภณ  03338
    สาเหตุ ภาวะช็อค


   มีผู้เสียชีวิต 4 ราย
 รายชื่อผู้เสียชีวิตประจำเดือน มิถุนายน 2560
      สมาชิก(สามัญ       -  ราย
      สมาชิก(บุคคล)        -  ราย
      สมาชิก(คู่สมรส)       -  ราย 
      สมาชิก(ครอบครัว)   4  ราย

เงินสงเคราะห์ศพรายละ  213,100.- บาท 
ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 4 ราย
เป็นเงิน  852,400.- บาท
1. นางวิเชียร  เอี่ยมประไพ  คค 00267
    สาเหตุ สภาวะหัวใจล้มเหลว
2. นางสอาด  ฉิงกิตติ  คค 00983
    สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
3. นายวัง  สุขะ  คค 01095
    สาเหตุ โรคความดันโลหิตสูง
4. นางไสว  จันทร์แรม  คค 01108
    สาเหตุ ปอดอักเสบและติดเชื้อ


 รวมยอดผู้เสียชีวิต
ยอดยกมา ปี 2559  358 ราย
ตั้งแต่ต้นปี  21 ราย
     มิ.ย. 2560  รวม  3  ราย
     ถึงแก่กรรมตั้งแต่แรกตั้ง รวม  382 ราย
 
รวมยอดผู้เสียชีวิต
ยอดยกมา ปี 2559  229 ราย
ตั้งแต่ต้นปี  25 ราย
     มิ.ย.  2560  รวม  4  ราย
     ถึงแก่กรรมตั้งแต่แรกตั้ง รวม  258 ราย
 
ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์...

 
 ข้อบังคับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
 
   ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประเภท "สามัญ"
 
 
 รายนามสมาชิกผู้เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด "สฌ.สบ." ตั้งแต่ มกราคม - พฤษภาคม 2557
 
 
รายนามสมาชิกผู้เสียชีวิต สมาคมฌาปนกิจสงเคราะครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด "สค.สบ." ตั้งแต่ มกราคม - พฤษภาคม 2557
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
มิถุนายน 2560

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        3 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        4 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 444