หน้าแรก
 
  ประวัติสหกรณ์
 
  คณะกรรมการดำเนินการ
 
  ผู้ประสานงาน
 
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
  เจ้าหน้าที่หน่วย
 
  ฝ่ายจัดการ
 
  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 
 
 
     
 


 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 


 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 


 
 
   
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
   
   สมาชิกสัมพันธ์
  เงินปันผล ปี 2556  5.20%
เฉลี่ยคืน   ปี 2556  6.00% 

 

 
 
 
 

วารสารฉบับสวัสดีปีใหม่ 2557
 
 
 
 
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
     
   
     
   
     
  ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557  
     
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ย้ายที่ทำการไปสำนักงานแห่งใหม่
(ถนนเลี่ยงเมือง สระบุรี - ลพบุรี ใกล้สะพานต่างระดับ)
เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทร. (036) 316078 ถึง (036) 316081
 
     
   
 
   ประกาศ!!
(สมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี
)
 
 
 
เรื่องรับสมัครนายกสมาคม อุปนายกสมาคม
 
เรื่องกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗
     
ประกาศ!! (สมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี)
   
 เรื่องรับสมัครนายกสมาคม อุปนายกสมาคม
   
 เรื่องกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ 
 
     
     
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
 

 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
     2.00% ฉุกเฉิน       6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.50%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 

เรื่อง  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
   
 
 
   
   
     
 
 
     
  โปรแกรมการวางแผนออมเงิน  
     
   
     
     
 
 

     
 
 
     

 
 


เรื่อง  งานโคนมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
เรื่อง  กิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557เรื่อง  ดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง  ทำบุญสำนักงานใหม่สหกรณ์ 
 
   
  นายสุรศักดิ์  วาดเขียน
ประธานกรรมการ
สังกัด  อำเภอมวกเหล็ก

 
 
 

   
  นางสาวปราณี  รัตนสุวรรณ
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)

คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)

คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)

คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

ใบลาออกจากสหกรณ์

ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน

เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
 
ประกาศสมาคมฌปนกิจสงเคราะห์
 
    ข้อบังคับ
       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 
   เรื่อง รับสมัครนายกสมาคม  
       อุปนายกสมาคม ผู้ตรวจสอบกิจการ
       ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม

 
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
       รับสมัครเลือกตั้ง

 
   ใบสมัครนายกสมาคม
       อุปนายกสมาคม

 
   ใบสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
       ผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Current Pageid = 1