หน้าแรก
 
  ประวัติสหกรณ์
 
  คณะกรรมการดำเนินการ
 
  ผู้ประสานงาน
 
  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 
  เจ้าหน้าที่หน่วย
 
  ฝ่ายจัดการ
 
  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 
 
 
     
 


 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 


 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 


 
 
   
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 30 พ.ย. 2557

 
สมาชิก
5,536
ราย
สมทบ 169 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
170.52
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
2,634.85
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
5,891.24
ล้านบาท
เงินรับฝาก 804.41 ล้านบาท
รายได้ 347.68 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2556  5.20%
เฉลี่ยคืน   ปี 2556  6.00% 

 

 
 
 
 
   
จุลสารประจำเดือน มี.ค.2557

 

 
 
 
 
สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารสำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
 
 
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
 
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
   
 
   
     
  ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557  
     
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ย้ายที่ทำการไปสำนักงานแห่งใหม่
(ถนนเลี่ยงเมือง สระบุรี - ลพบุรี ใกล้สะพานต่างระดับ)
เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทร. (036) 316078 ถึง (036) 316079
Fax : (036) 316080
 
     
     
   
 
  ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (3 ธันวาคม 2557)
 
 
 
เรื่อง  รายงานผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 
   
 
  
   
 
     
     
   

 
 
 
 
  พิธีเปิดสำนักงานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (27 ตุลาคม 2557)
 
 
   

 ชมภาพบรรยากาศของงาน ค่ะ 
 
      
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 
            เรื่อง  ปรับปรุงสิทธิยื่นกู้เงินสหกรณ์   
 
   
       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 14/2557  
วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (ครั้งล่าสุด)
 
 
 
   ประกาศ!! โครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
 
 


               สไลด์ประกอบ เพื่อให้สมาชิกเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนพึงมีพึงได้ในฐานะสมาชิก ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 

     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
 

 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
      2.00% ฉุกเฉิน       6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.50%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 
 
 
 
 
 
 
     
  โปรแกรมการวางแผนออมเงิน  
     
   

 
 

 
 
งานเกษียณอายุผู้จัดการปราณี  รัตนสุวรรณ

 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 

 
เรื่อง  ความคืบหน้าการสร้างพระพุทธรูปและพระบิดาประจำสหกรณ์ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557


 
เรื่อง  ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ

 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557
 

 
เรื่อง  ร่วมกับ สพป. สบ. เขต 1, 2 และธนาคารออมสินเขตสระบุรี
"รวมใจไกล่เกลี่ย 101 ปี ธนาคารออมสินคืนความสุขสู่ประชาชน"


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
 

 
 
เรื่อง  ไปดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด
                                              

 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
วันที่ 3 กันยายน 2557
 
 
 
เรื่อง  ไปดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
                                              

 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
วันที่ 1 กันยายน 2557
 
 
เรื่อง  การเซ็นสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการ
 


ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
 

  

 
ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
 

 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557
 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ปี 2557

       
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประชุมสัมมนาสมาชิก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประชุมสัมมนาสมาชิก
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557
       
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประชุมสัมมนาสมาชิก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ประชุมสัมมนาสมาชิก
วันที่ 20 กรกฎาคม 2557
       
  สหกรณ์ออมทรัพย์นวพลาสติก จำกัดมาศึกษาดูงานที่สหกรณ์ครูสระบุรี จำกัด
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 
 
เซ็นสัญญากู้ยืมชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
วันที่ 24 มิถุนายน 2557
       
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบ-ข้อบังคับ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจ
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
  ประชุมตัวแทนข้าราชการบำนาญแต่ละอำเภอ
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
       
  ความคืบหน้าในการสร้างพระพุทธรูป และพระบิดา ประจำสหกรณ์
ล่าสุด วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
วันที่ 3 มิถุนายน 2557
       
  การประชุมสัมมนาระดับภาคและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

  เรื่อง  ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาคตะวันออก
ร่วมกันจัดพิธีมุติตาจิตุผู้เกษียณอายุ

       
 
การปรับภูมิทัศน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด


 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำกัด
มาศึกษาดูงาน

24 เมษายน 2557

       
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1,2
6 เมษายน 2557
 
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฺครูสระบุรี จำกัด
17 เมษายน 2557

       
  กิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2557   ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
21 กุมภาพันธ์ 2557
       
  ทำบุญสำนักงานใหม่
9 มกราคม 2557
 
 งานโคนมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
       
  ข่าวสารน่ารู้...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 199/2557 คำสั่งมอบอำนาจให้ รมช.ศธ. สั่งและปฏิลบัติราชการแทน  (19/09/57)
ผู้ว่าฯสระบุรี จับมือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เดินทางไปพบกับคณะครู และนักเรียนตามโครงการ "ผู้ว่าและผู้บังคับการตำรวจเยี่ยมโรงเรียน”   (19/09/57)
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 194/2557  หลักสูตร นบก.ศธ. รุ่นที่ 1 
 (01/09/57)

จังหวัดสระบุรี จัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน  (25/08/57)
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู    (23/08/57)
ศธ.เปิดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นแรก  (22/08/57)
เกษตรและสหกรณ์สระบุรีจัดงาน “เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี”   (14/08/57)
 จังหวัดสระบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขให้คนในชาติ (22/07/57)
 ปฏิรูปการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 (19/07/57)
 ก.ค.ศ.ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ผอ.สพท. (17/07/57)
 จ.สระบุรี จัดงาน “มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2557 นี้  (8/07/57)
 คุรุสภา เตรียมจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑  (7/07/57)
 จังหวัดสระบุรี เปิดจุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท  (3/07/57)
 ผลประชุมกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา ประเด็นร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา  (2/07/57)
 คลังจังหวัดเข้มให้ตัวแทนขายสลาก 80 บาท เริ่มงวด 16 ก.ค.นี้  (1/07/57)
 กรมบัญชีกลางเดินหน้าเสนอกฎหมาย Undo กบข.  (25/06/57)
 
 
เปิดสอบงานข้าราชการ  

 
 
 
   
  นายสุรศักดิ์  วาดเขียน
ประธานกรรมการ
สังกัด  อำเภอมวกเหล็ก

 
 
 

   
  นางสาวปราณี  รัตนสุวรรณ
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)

คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)

คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)

คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)

ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์

ใบลาออกจากสหกรณ์

ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน

เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 
 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
พฤศจิกายน 2557

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        2 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        8 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Current Pageid = 1