:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 30 เม.ย. 2558

 
สมาชิก
5,632
ราย
สมทบ  282 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
27.15
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
2,782.09
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
6,251.16
ล้านบาท
เงินรับฝาก 813.43 ล้านบาท
รายได้ 153.01 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2557  5.20%
เฉลี่ยคืน   ปี 2557  5.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code
   
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)  
 

ข่าว... "โครงการกู้เพื่อชำระหนี้ กบข"

             สมาชิกข้าราชการบำนาญที่ยื่นความจำนงขอกู้เพื่อชำระหนี้ กบข.
ให้มาติดต่อรับเอกสารคำขอกู้เพื่อไปดำเนินการได้ที่สหกรณ์ หรือ download
เมนูด้านขวามือ และนำส่งเอกสารที่สหกรณ์ได้เลยค่ะ  ขอบคุณค่ะ
 
 
 ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558) 
 
   
ไขข้อข้องใจ เรื่อง ฉฉ. / ฉป. / ฉค. / ฉด.

ฉฉ.   คือ กู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งรหัสในใบเสร็จจะขึ้นต้นด้วย 10××××××××
ฉป.   คือ ค่าเบี้ยประกันสินเชื่อที่เรียกเก็บรายปี (รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปที่แนบมานี้)
ฉค.   คือ กู้ฉุกเฉินเค้าเตอร์ คนค้ำ 1 คน กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท
ฉด.   คือ กู้ฉุกเฉิน ATM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 036-316078, 036-316079 ในเวลาทำการค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)   
 
 
   
" แจ้งเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ "

สมาชิกที่ประสงค์ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป
   - ให้ตรวจสอบหนังสือสัญญาค้ำประกันในชุดคำขอกู้
   - หากเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกัน (ฉบับเก่า) ให้นำหนังสือสัญญาค้ำประกัน (ฉบับใหม่)
      มาเปลี่ยนใหม่
(หนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ สามารถรับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สหกรณ์
www.sttcc.net )

** เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการสมาชิก  ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน เปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันตามที่แจ้งมานี้ ขอบคุณค่ะ
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
ประกาศ!! 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มกราคม 2558)
 
 
 
การจ่ายเงินอนุเคราะห์จากทุนเพื่อเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมาชิก (ตามระเบียบ)
1. กรณีถึงแก่กรรม  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
2. กรณีสมาชิกอายุ 60 ปี บริบูรณ์  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
 
   
 
 
   ประกาศ!! โครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
 
 


               สไลด์ประกอบ เพื่อให้สมาชิกเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนพึงมีพึงได้ในฐานะสมาชิก ในโครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
สไลด์การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558
download สไลด์ประกอบการสัมมนา
     

     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
     
 

     
 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
        2.00% ฉุกเฉิน         6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.75%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 
  โปรแกรมการวางแผนออมเงิน  
     
   

 
การประชุมสัมมนาและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และภาคตะวันออก
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
 
 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
ระหว่างวันที่  28 - 31  มีนาคม  2558
 
 
การสัมมนาสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558
 

 
การสัมมนา OD เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
 

 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2558
 
 
 
 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2558
  
งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

 
เมื่อเดือน มกราคม 2557
 

 
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
 

 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
 


  ข่าวสารน่ารู้...
 
 เสวนา "Work-Based Learning" ในงาน "10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์"  (13/02/2558)
 พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และธรรมาภิบาลในสถานบันอุดมศึกษา  (12/02/2558)
 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบศึกษานิเทศก์ และการับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  (06/02/2558)
 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย สพฐ.  (06/02/2558)
 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ  (08/02/2558)
 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ที่สนามสอบ ร.ร.ศึกษานารี  (07/02/2558)
 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2/2558  (01/02/2558)
 ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกกรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม  (09/01/58)
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 "ครูดีศรีแผ่นดิน" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์  โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา  และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่หอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา  (08/01/58)
 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล-พลเรือเอก ณรงค์พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 771 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558  (07/01/58)
 สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง  (08/01/58)
 จังหวัดสระบุรีจัดการประชุมสัมมนารีบฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช- นครนายก- สระบุรี  (06/01/58)


 
 
        เปิดสอบงานข้าราชการ  

 
 
 

   
  นายสุรศักดิ์  วาดเขียน
ประธานกรรมการ
สังกัด  อำเภอมวกเหล็ก

 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
เมษายน 2558

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        - ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        5 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 1