:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 31 มี.ค. 2558

 
สมาชิก
5,603
ราย
สมทบ 182 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
27.18
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
2,756.13
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
6,150.34
ล้านบาท
เงินรับฝาก 787.24 ล้านบาท
รายได้ 119.27 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2557  5.20%
เฉลี่ยคืน   ปี 2557  5.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 

 
 
 
 
   
จุลสารประจำเดือน มี.ค.2557

   
จุลสารประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2557
   
จุลสารประจำเดือน เม.ย.-ก.ค. 2557
   
สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารสำนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code
   
     
 
 
 
 
     
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ย้ายที่ทำการไปสำนักงานแห่งใหม่
(ถนนเลี่ยงเมือง สระบุรี - ลพบุรี ใกล้สะพานต่างระดับ)
เลขที่ 79 หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทร. (036) 316078 ถึง (036) 316079  Fax : (036) 316080
 
     
   
 
   
 
 
  ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( 28-30 มีนาคม 2558)
 
 
 
เรื่อง  เรียนเชิญเข้าประชุมสมัมนาทางวิชาการ

         เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ สวัสดิการอันพึงได้รับ ตั้งแต่วันที่ 28-30 มีนาคม 2558 ตรวจสอบวันเวลาเข้าร่วมสัมมนาได้ ดังเอกสารแนบนี้

 
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มีนาคม 2558)   
   
หนังดีมีรางวัล  “การประกวดหนังสั้นสร้างสรรค์สหกรณ์” 

จุดประสงค์
    1.  
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
    2.  เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นคงในกิจการสหกรณ์
   
3.  เพื่อส่งเสริมการออม การระดมทุน

รางวัล                

ชนะเลิศ                                          10,000 บาท
       
รองชนะเลิศอันดับ 1                            5,000 บาท
       
รองชนะเลิศอันดับ 2                            3,000 บาท
               
รางวัลชมเชย                                     2,000 บาท


 
   
 

Line สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

สหกรณ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อสมาชิกเพื่อรับข่าวสารสหกรณ์อีก 1 ช่องทาง
เพียงสมาชิก ที่ใช้ Line เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อน โดยการสแกนด์ QR Code
ด้านล้างนี้ หรือ ค้นหาผ่าน
ID Line นี้  tttooo2014
พร้อมแจ้งข้อมูล 1. เลขทะเบียนสมาชิก หรือ ชื่อ-สกุล
2. เบอร์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
(อย่าลืมบอกต่อท่านสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วยนะคะ)
 
   
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
   
 
ประกาศ!! 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มกราคม 2558)
 
 
 
การจ่ายเงินอนุเคราะห์จากทุนเพื่อเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมาชิก (ตามระเบียบ)
1. กรณีถึงแก่กรรม  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
2. กรณีสมาชิกอายุ 60 ปี บริบูรณ์  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
 
 
 
   
   

 
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 
            เรื่อง  ปรับปรุงสิทธิยื่นกู้เงินสหกรณ์   
          ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ครั้งที่ 14/2557  วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 (ครั้งล่าสุด)
 
            
 
 
   ประกาศ!! โครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
 
 


               สไลด์ประกอบ เพื่อให้สมาชิกเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนพึงมีพึงได้ในฐานะสมาชิก ในโครงการพัฒนาสมาชิกด้านวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  
 
สไลด์การสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558
download สไลด์ประกอบการสัมมนา
     

     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
     
 

     
 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
      2.00% ฉุกเฉิน       6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.50%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 
 
 
     
  โปรแกรมการวางแผนออมเงิน  
     
   

 
 

 
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1, 2
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558
 

 
 
สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2558
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
ระหว่างวันที่  28 - 31  มีนาคม  2558
 
 
 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1, 2
ไปดูงานที่โรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2558
 
  
งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558
 
 

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
ธนาคารออมสินมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
ท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 
เมื่อเดือน มกราคม 2557
 

 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการคนใหม่
คุณมะลิ  เจริญทรัพย์
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
 

 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
 


  ข่าวสารน่ารู้...
 
 เสวนา "Work-Based Learning" ในงาน "10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์"  (13/02/2558)
 พ.ร.บ.การอุดมศึกษา และธรรมาภิบาลในสถานบันอุดมศึกษา  (12/02/2558)
 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบศึกษานิเทศก์ และการับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น  (06/02/2558)
 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสอบครูผู้ช่วย สพฐ.  (06/02/2558)
 สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ  (08/02/2558)
 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ที่สนามสอบ ร.ร.ศึกษานารี  (07/02/2558)
 ผลประชุมกระทรวงศึกษาธิการ 2/2558  (01/02/2558)
 ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกกรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมราชวัลลภ  โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม  (09/01/58)
 ศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 "ครูดีศรีแผ่นดิน" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์  โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา  ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา  และนายธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 ที่หอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา  (08/01/58)
 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล-พลเรือเอก ณรงค์พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 771 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558  (07/01/58)
 สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง  (08/01/58)
 จังหวัดสระบุรีจัดการประชุมสัมมนารีบฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช- นครนายก- สระบุรี  (06/01/58)


 
 
        เปิดสอบงานข้าราชการ  

 
 
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26  กุมภาพันธ์  2558
 
 
 

   
  นายสุรศักดิ์  วาดเขียน
ประธานกรรมการ
สังกัด  อำเภอมวกเหล็ก

 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
มีนาคม 2558

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        3 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        8 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 1