:: เมนูเว็บไซต์ ::
 
  หน้าแรก
 

  ประวัติสหกรณ์
 

  คณะกรรมการดำเนินการ
 

  ผู้ประสานงาน
 

  ที่ปรึกษาสหกรณ์
 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 

  เจ้าหน้าที่หน่วย
 

  ฝ่ายจัดการ
 

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 

  สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 

  ดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
 

  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

  ตรวจสอบเงินเดือน
 
     
 

สพป. สบ. เขต1
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพป. สบ. เขต2
 
 
 
 
 

ข้าราชการปกติ


บำนาญ
 
 
     
 

สพม.4 (สระบุรี)
 
 
 
 
 
ข้าราชการปกติ

กศน.
 
 
 
 
 
 


รายงานกิจการ
ประจำเดือน 29 เม.ย. 2559

 
สมาชิก
6,032
ราย
สมทบ 468 ราย
เงินสดฝากธนาคาร
243.25
ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น
3,166.31
ล้านบาท
เงินให้สมาชิกกู้
7,225.16
ล้านบาท
เงินรับฝาก 1,405.57 ล้านบาท
รายได้ 177.23 ล้านบาท

   ปันผล-เฉลี่ยคืน
  เงินปันผล ปี 2558  5.22%
เฉลี่ยคืน   ปี 2558  7.00%  โฆษณาแผ่นพับ สหกรณ์

 
 
 
 
 
   
 

  สมาชิกสหกรณ์

  การกู้เงินตามอายุสมาชิก
 
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์
 
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก - เงินกู้
  โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
 
  สาระน่ารู้
   
  บทความของ
อาจารย์วรากร  สามโกเศศ


คลิกเพื่อชมรายละเอียดเพิ่มเติม
 
  :: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 
 
 
 
 
 
เพิ่มสหกรณ์เป็นเพื่อนในไลน์
ID Line  :  tttooo2014
QR Code

สไลด์การสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ในวันที่ 28-31 มีนาคม 2558

   
 
 
     
 
 
     
   
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (25 พฤษภาคม 2559) 
 
   


 download
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด (22 เมษายน 2559)  
 
   
 
     
 
ประกาศ!! สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด 
                          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
 
          เรื่อง  เรียนเชิญเช้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 downlosd
          รายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 download


 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มีนาคม 2559)
 
 
          โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ดูวันเวลาที่มาประชุมได้ที่นี่ค่ะ   download
ดูรายชื่อสมาชิกแต่ละหน่วยได้ที่นี่ค่ะ   download
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มีนาคม 2559)
 
 
 
      ข่าวดี  โครงการเงินกู้เพื่อความมั่นคง (420,000.- บาท)
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป  สมาชิกท่านใดประสงค์จะยื่นกู้ดครงการนี้  สามารถขอรับคำขอกู้ได้ที่สหกรณ์ หรือ download ผ่านเว็บไซด์  http://www.sttcc.net

 
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มกราคม 2559)
 
 
   
download  
 
     
   
ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( ธันวาคม 2558)
 
   

                                       รายละเอียดเพิ่มเติม
 
     
 
     
 
   
 
    
 
    ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( กรกฎาคม 2558)  
 
เรื่อง  กำหนดงวดส่งชำระเงินกู้ประเภทสามัญ(ปกติ) สำหรับสมาชิกเข้าใหม่
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด  โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ(เฉพาะกิจ) ชุดที่ 56
ครั้งที่ 10/2558 วันที่  2 กรกฎาคม 2558  มีมติให้สมาชิกเข้าใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 
กู้เงินประเภทสามัญ(ปกติ)  ส่งชำระแบบธนาคารไม่เกิน 240 งวด  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

download เอกสาร
 
     
 
 
 
   ประกาศ!! สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( พฤษภาคม 2558)   
 
 
   
" แจ้งเปลี่ยนหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ ตามกฎหมายค้ำประกันฉบับใหม่ "
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
ประกาศ!! 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ( มกราคม 2558)
 
 
 
การจ่ายเงินอนุเคราะห์จากทุนเพื่อเงินกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมาชิก (ตามระเบียบ)
1. กรณีถึงแก่กรรม  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
2. กรณีสมาชิกอายุ 60 ปี บริบูรณ์  (เริ่ม 1 มกราคม 2558)
 
   
 
 
 
     
 
 
 
  แผนที่ตั้งที่ดินแห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด   
 
 
 


 
   คลิ๊กชมแผนที่จาก Google Map  
 
 
  
     
 

     
 

***ไม่ใช่เพื่อกำไร  ไม่ใช่เพื่อการกุศล  แต่เพื่อบริการ ***


 
 
 
   ประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย ประเภทเงินกู้  อัตราดอกเบี้ย   
 

 
 ออมทรัพย์
      2.00% ฉุกเฉิน       6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
หัก ณ ที่จ่าย
2.00% สามัญโครงการ  6.25%   
 
 
ออมทรัพย์
พิเศษ 1
2.75%  สามัญปกติ 6.25%   
   
ออมทรัพย์
พิเศษ 2
4.00%  กู้พิเศษ 6.25%   
           

 
 
 
     
 
 โปรแกรมการวางแผนออมเงิน
 
     
   

ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์คครูสระบุรี จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบ จำกัด

ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559

การสัมมนาสมาชิก และสมาชิกสมทบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
สมาคมฌาปนกิจครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ดูงานจังหวัดตราด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทูลเกล้าถวายเงินแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 55
 
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
จัดงานเกษียณให้กรรมการสหกรณ์

 ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
 


รวมข่าวย้อนหลัง
 
       
  สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ไว้วางใจนำเงินมาฝากกับ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558
 
นิสิตปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มาขอเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมครูไทยมาดูงาน สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อเดือนกรกฏาคม 2558
 
  สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ไว้วางใจนำเงินมาฝากกับ สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อกรกฎาคม 2558
คณะกรรมการ ผู้จัดการ เซ็นสัญญาเงินกู้กับ สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558
  ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้จัดการคนใหม่
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
คณะกรรมการ และผู้จัดการ เซ็นสัญญากู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
  สฌ. สอ.ครูลพบุรี จำกัด มาดูงาน สฌ. สอ.ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ไปดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
  การประชุมสัมมนาและการประชุมประจำปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1, 2
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2558
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร กรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
   
การสัมมนาสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558
 
การสมัมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 28-31 มีนาคม 2558
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 1,2 ไปดูงานโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558
 
การสัมมนา OD เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
   ธนาคารออมสินมอบของขวัญให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
เมื่อเดือน มกราคม 2557
   เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการคนใหม่ คุณมะลิ เจริญทรัพย์
ชมรายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557
 
 
       
        เปิดสอบงานข้าราชการ  

 
 
 
 

   
  นายเล็ก  ทาเพชร
ประธานกรรมการ
สพป.สระบุรี เขต 2
 

 
 

 
 
  นางมะลิ  เจริญทรัพย์
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

 

 
 
 
>> คำขอกู้สามัญ(สีเขียว)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉินเคาน์เตอร์(สีฟ้า)
>>
คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM (สีขาว)
>> คำขอกู้สามัญโครงการฯ(สีเหลือง)
>>  คำขอเงินกู้พิเศษ (กบข.)
>> คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคง
>> ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
>> ใบลาออกจากสหกรณ์
>> ใบเพิ่มหุ้น-ลดหุ้นรายเดือน
>> เพิ่ม-ลด เงินฝาก หัก ณ ที่จ่าย
>>
แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า
>> ใบสมัครสมาชิกสมทบ
ประเภทบุคคล
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด
 
  ธนาคาร กรุงไทย
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี

115-1-02159-8

 
         
 

  ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
270-065091-0

 
         
 

  ธนาคารทหารไทย
สาขาพหลโยธิน

เลขบัญชี
491-2-04902-2

 
         
      ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
563-260309-6
 
         
 
  ธนาคารออมสิน
สาขา สระบุรี

เลขบัญชี
050-510-59506-4
 
         
      ธนาคารธนชาต
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
331-6-00160-3
 
         
      ธนาคาร ธ.ก.ส.
สาขา สระบุรี
เลขบัญชี 
01-007-2-04471-8
 

 

ยอดผู้เสียชีวิตประจำเดือน
มีนาคม 2559

สมาคมแห่งที่ 1 "สฌ. สบ."        4 ราย
สมาคมแห่งที่ 2 "สฌ. สบ."        7 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
ฎีกาน่าสนใจ


Current Pageid = 1